خدمات نمایشگاهی آلندخدمات تکمیلی نمایشگاهنمایشگاهطراحی سایت آلند

خدمات تکمیلی نمایشگاه

خدمات آماده سازی نمایشگاه
پیش از تاریخ برگزاری
با ارائه بهترین راه کارها

اطلاعات بیشترطراحی سایت آلند

پکیج های نمایشگاهی

خدمات یکپارچه نمایشگاهی
با متنوع ترین پلن ها
ویژه شرکت کنندگان نمایشگاه

مشاهده پلن ها

خدمات تکمیلی نمایشگاه آلند

آماده سازی و تجهیز غرفه نمایشگاهی برای شرکت کنندگان نمایشگاه، همیشه امری طاقت فرسا و زمان گیر است که باعث می شود بدلیل نداشتن برنامه ریزی، هزینه بالا و زمان کوتاه، از برخی امکانات کوچک اما ضروری، صرف نظر شود. بالای ۶۰ درصد شرکت کنندگان نمایشگاه بدلیل فرصت کوتاه آماده سازی و برنامه ریزی، فرصت رسیدگی به نیازهای ابتدایی خود مانند وبسایت و شبکه های اجتماعی، ویدئو های انحصاری برای ویدئو وال و معرفی شرکت و بسیاری نیازهای دیگر را ندارند. از اینرو هزینه های بالایی برای حضور در نمایشگاه می پردازند و نیازهای ابتدایی و مهم خود را برای بعد از نمایشگاه موکول می نمایند که این عمل سبب می شود تا هزینه های مالی و وقت و انرژی خود را در زمان برگزاری، هدر دهند و نتیجه مطلوبی را از شرکت در نمایشگاه دریافت نکنند.

بیش از نیمی از شرکت کنندگان نمایشگاه ها، تبلیغات کاربردی، وبسایت و شبکه های اجتماعی مناسبی برای ارائه به مشتریان و بازدیدکنندگان خود ندارند.

شرکت کنندگان نمایشگاه
% 0 +

این خدمات برای کدام دسته از شرکت کنندگان مناسبتر است؟

اگر نگران بروزرسانی و نگهداری وبسایت و شبکه های مجازی خود حتی بعد از نمایشگاه هستید!اگر مستندی از حضور خود در نمایشگاه برای بعد از زمان نمایشگاه (بصورت فیلم و عکس) احتیاج دارید!
اگر دنبال اطلاع رسانی حضور خود در نمایشگاه به مشتریان و همکاران هم صنف خود هستید!اگر سیستم و فرم آنلاینی برای ثبت مشتریان نمایشگاهی و غیر نمایشگاهی خود ندارید!
اگر برای حضور خود در نمایشگاه، وبسایت و شبکه های اجتماعی مناسبی برای معرفی خود و جذب مشتری و اعتماد سازی ندارید!اگر زمان و بودجه برای داشتن خدمات مجازی (وبسایت، شبکه های اجتماعی و تبلیغات غرفه) ندارید!
اگـر ویـدئـو مناســبی جـهــت پخـش داخـل غـرفـه به بازدیدکننـدگـان نـداریـد ! اگر همه محصولات خود را نمی توانید به مشتریان معرفی نمائید!

پکیج های ویژه نمایشگاه

به بالای صفحه بردن